Zoekmachine optimalisatie

Seo

Zoekmachine optimalisatie (SEO) staat voor Search Engine Optimization. Dit betekent het optimaal inrichten van de site voor zoekmachines. In de praktijk zal dit veelal Google zijn, daar het een marktaandeel van 95% heeft. Om de site goed in te richten voor Google moeten een aantal zaken ingericht worden zodat Google de site "begrijpt". Daarnaast is er natuurlijk de vraag hoe u gevonden wilt worden door de bezoeker. Landstra & de Groot webdesign kan helpen met de zoekmachine optimalisatie.

Wat moet er gebeuren voor zoekmachine optimalisatie?


Teksten schrijven

Google herkent steekwoorden in teksten. Daarom is het belangrijk om de woorden waarop je terug gevonden wilt worden in de zoekresultaten regelmatig terug te laten keren in de teksten. Steekwoorden dienen per pagina en dus per onderwerp van je website bepaald te worden. Laat deze steekwoorden ongeveer 7% van je tekst in beslag nemen. Steekwoorden krijgen meerwaarde als:

  • Ze in koppen worden gebruikt (h1, h2, h3);
  • Ze aan het begin van alinea's staan;
  • Ze aan het begin van zinnen staan;
  • Ze genoemd worden in een hyperlink.

Structuur (sitemap)

Google heeft voor het goed kunnen indexeren van de website aanvullende informatie nodig over de structuur van de website. De structuur van de website staat in een sitemap. We kunnen deze sitemap maken en deze kenbaar maken aan Google. Hiervoor maken we gebruik van de Google webmastertools.

Linkbuilding  met hyperlinks

Google indexeert de pagina’s op basis van de inhoud en op basis van de waarde van de inhoud van de website. Een belangrijke indicator van de waarde van de inhoud op een website wordt bepaald door de hoeveelheid hyperlinks naar de website (linkbuilding). Het is daarom van belang om gelinkt te worden op veel (belangrijke) webpagina’s. We denken hierbij aan lokale sites, leverancierspagina’s, startpagina en vergelijkbare sites. Het aantal zogenaamde externe links is te bekijken en te meten via een programma van Google (Google Analytics).

Metatags

Metatags zijn kernwoorden waarop u kenbaar kunt maken hoe u gevonden wilt worden. Deze metatags helpen bij de vindbaarheid van uw internetsite. Daarnaast is het van belang dat de kernwoorden ook terugkomen in de tekst van de betreffende pagina. Dit alles om de vindbaarheid van deze pagina te vergroten.

Google Robots

Google biedt de mogelijkheid om de zoekrobots die de website indexeren te sturen. Dit zogenaamde crawlen is te stellen en te monitoren zodat te zien is waar de zoekrobots tegen foutmeldingen aanlopen.

Zoekmachine optimalisatie en de klant

Zoekmachine optimalisatie is een proces waarbij, in nauwe samenwerking met de klant, een route word bepaald en deze tot uitvoering wordt gebracht. Wij kunnen u hierin ruimschoots van informatie voorzien.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over wat Landstra & de Groot webdesign voor u kan beteken op het gebied van zoekmachine optimalisatie?

 Neem dan contact op met 0596 - 683 328 of vul onderstaand formulier in.

Contactformulier

Captcha