Koppeling Twitter aan LGCMS

Sociale media is onmisbaar geworden. Wij zorgen ervoor dat uw website gekoppeld wordt aan Twitter. U kunt via Twitter ook een koppeling naar Facebook maken. Hou uw sociale media connecties op de hoogte van uw website updates!